Έμεινα εντυπωσιασμένος από τον τρόπο εξέτασης και την ιδιαίτερη φροντίδα που δόθηκε στους γονείς μου.