Φυσαλλιδώδης Κερατοπάθεια

Η φυσαλλιδώδης κερατοπάθεια οφείλεται σε μεγάλη μείωση του αριθμού των ενδοθηλιακών κυττάρων του κερατοειδή και έχει σαν αποτέλεσμα την θόλωση του λόγω οιδήματος και δημιουργίας φυσαλίδων.

Παρατηρείται μετά από χειρουργικές επεμβάσεις όπως π,χ, καταρράκτη, ή σε κάποιες εκφυλιστικές αλλοιώσεις του κερατοειδούς.

Μπορεί να συνοδεύεται από πόνο και απώλεια οράσεως.

Η θεραπεία σε μη αναστρέψιμες περιπτώσεις είναι μεταμόσχευση ενδοθηλίου.