Σχετιζόμενη Με την Ηλικία Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας

Η ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας (ή σχετιζόμενη με την ηλικία εκφύλιση ωχράς κηλίδας) είναι μια πολύ συχνή πάθηση της τρίτης ηλικίας που προσβάλλει τα κύτταρα της οράσεως στην κεντρική περιοχή του βυθού του ματιού και η οποία προκαλεί προοδευτική μείωση της λειτουργικής όρασης.

Σε προχωρημένη μορφή, ο/η ασθενής βλέπει μόνο με τα εναπομείναντα κύτταρα της περιφέρειας του αμφιβληστροειδούς και πολλές φορές η όραση περιορίζεται σε μέτρηση δακτύλων σε απόσταση μερικών δεκάδων εκατοστών.

Η ΗΕΩΚ εμφανίζεται με δύο μορφές: την ξηρά (ή μη παραγωγική) και την υγρά (ή παραγωγική). Στην ξηρά μορφή, τα κύτταρα της οράσεως εκφυλίζονται και ατροφούν προοδευτικά σε βάθος πολλών ετών.

Στην υγρά μορφή, η μείωση της όρασης μπορεί να είναι πολύ απότομη και συνήθως οφείλεται σε αιμορραγίες και συσσώρευση υγρού και εξιδρωμάτων στην οπίσθια κεντρική περιοχή του οφθαλμού.

Συνήθως προηγείται το στάδιο της ξηράς μορφής μέχρι να μεταπέσει στην υγρά (ποσοστό: περίπου 20%). Λόγω της αύξησης του ορίου ηλικίας, η ΗΕΩΚ εμφανίζεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό ατόμων της τρίτης ηλικίας.

Σε πολλές περιπτώσεις, τα άτομα αυτά μπορεί να χρειαστούν βοηθήματα χαμηλής οράσεως.

Στην ξηρά μορφή, ο οφθαλμίατρος έχει στη διάθεση του μόνο βιταμίνες και ειδικά συμπληρώματα διατροφής για να καθυστερήσει την εκφυλιστική διεργασία.

Στην υγρά μορφή, ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε θεραπεία με ενδοβολβικές ενέσεις αντιαγγειογενετικών παραγόντων, οι οποίοι καταστρέφουν τα παθολογικά αγγεία που προκαλούν τις αιμορραγίες.

Η αποτελεσματικότητα των ενέσεων αυτών εξαρτάται από την αρχική έκταση και βαρύτητα των βλαβών καθώς και το χρόνο έναρξης της θεραπείας.

H άμεση έναρξη θεραπείας μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην βελτίωση και αποκατάσταση της όρασης.