Ρωγμή - Οπή Αμφιβληστροειδούς

Ρωγμές ή οπές παρατηρούνται στο εσωτερικό τοίχωμα του αμφιβληστροειδή μετά από κάποια απότομη μετακίνηση του υαλοειδούς σώματος (αποκόλληση υαλοειδούς).

Μπορεί να είναι ασυμπτωματικές ή να συνοδεύονται από λάμψεις και μυγάκια.

Οι ρωγμές θα πρέπει να περιχαρακώνονται με Laser, έτσι ώστε να μην οδηγήσουν σε αποκόλληση αμφ/δούς.