Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια

Η Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια εμφανίζεται σε διαβητικούς ασθενείς τύπου Ι και ΙΙ και προκαλείται από αλλοιώσεις των αγγείων του αμφιβληστροειδούς.

Τα αγγεία μπορεί να παρουσιάζουν διαρροές με τη μορφή μικροαιμορραγιών και εξιδρωμάτων, μικροαποφράξεις με συνέπεια την ισχαιμία, και σε προχωρημένο στάδιο μπορεί να αναπτυχθούν παθολογικά νεοαγγεία στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς, καθώς και μεγάλες αιμορραγίες εντός της υαλοειδικής κοιλότητας.

Στην παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια μπορεί να εμφανιστεί ελκτική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και μη αναστρέψιμη απώλεια όρασης, αν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα.

Η ανάπτυξη νεοαγγείων στο πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού μπορεί να προκαλέσει σοβαρής μορφής νεοαγγειακό γλαύκωμα.

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια αντιμετωπίζεται με laser, ενδοβολβικές ενέσεις και χειρουργικές επεμβάσεις.