Γλαύκωμα Κλειστής Γωνίας

Ονομάζεται και οξύ γλαύκωμα. Είναι σχετικά σπάνιο και διαφέρει από το γλαύκωμα ανοικτής γωνίας ως προς το ανατομικό εμπόδιο στη γωνία του προσθίου θαλάμου που προκαλεί την απότομη άνοδο της πιέσεως.

Η γωνία μπορεί να φράξει όταν η κόρη του ματιού μεγαλώσει πάρα πολύ. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν κανείς μπει μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο ή όταν ενσταλάξει μυδριατικά κολλύρια που ανοίγουν την κόρη.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονη κεφαλαλγία, οφθαλμικό πόνο, ναυτία, ίλιγγο, εμφάνιση φωτεινών στεφάνων γύρω από τα φώτα και πολύ θολή όραση.

Η αντιμετώπιση του γλαυκώματος κλειστής γωνίας συνήθως περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση για την δημιουργία μιας μικρής οπής στην ίριδα με Yag Laser ή με νυστέρι, έτσι ώστε να απελευθερωθεί η γωνία του προσθίου θαλάμου και να πέσει η πίεση.

Το οξύ γλαύκωμα ανήκει στα επείγοντα οφθαλμολογικά προβλήματα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, διότι σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια οράσεως.