Αποκόλληση Υαλοειδούς

Η αποκόλληση υαλοειδούς εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα άνω των 50 ετών. Το υαλοειδές σώμα είναι μια γελατινώδης ουσία η οποία αποτελεί τον εμβρυϊκό σκελετό του ματιού και το βοηθά να διατηρεί το σφαιρικό του σχήμα.

Το υαλοειδές είναι συνδεδεμένο με την επιφάνεια του αμφιβληστροειδή. Με πάροδο της ηλικίας, το υαλοειδές ρευστοποιείται και σε πολλά σημεία αποκολλάται από τον αμφιβληστροειδή.

Σε μερικά σημεία, λόγω της αποκόλλησης συμπυκνώνεται και χάνει την διαφάνεια του. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε σαν σκιές, μυγάκια, κλωστές κλπ. που αιωρούνται.

Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν και λάμψεις τη νύχτα. Σε ένα ποσοστό 1-2% η αποκόλληση του υαλοειδούς μπορεί να προκαλέσει ρωγμές στο τοίχωμα του αμφιβληστροειδή, η οποίες αν δεν αντιμετωπιστούν με laser μπορεί να οδηγήσουν σε αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.

Γι' αυτό το λόγο όταν εμφανιστούν ξαφνικά μυγάκια ή/και λάμψεις, ο ασθενής θα πρέπει να ελέγχεται το ταχύτερο δυνατό από οφθαλμίατρο.