Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς

Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς είναι η κατάσταση στην οποία αποκολλάται ο ίδιος αμφιβληστροειδής από την εξωτερική στιβάδα που τον συγκρατεί, το οποίο λέγεται μελάγχρουν επιθήλιο.

Ο αμφιβληστροειδής είναι μια εσωτερική μεμβράνη του ματιού πάνω στην οποία βρίσκονται τα κύτταρα με τα οποία αντιλαμβανόμαστε τα οπτικά ερεθίσματα.

Είναι μία άκρως επείγουσα κατάσταση που απαιτεί άμεση χειρουργική θεραπεία για την αποκατάσταση της βλάβης, καθώς οδηγεί νομοτελειακά στην τύφλωση. 1 ανά 10.000 άτομα προσβάλλονται κάθε χρόνο.

Αντιμετωπίζεται με χειρουργική επέμβαση.