Αν το μάτι έρθει σε επαφή με χημικές ουσίες (όξινες ή αλκαλικές) μπορεί να προκληθεί σοβαρό έγκαυμα με δυσμενείς επιπτώσεις στην όραση.

Η άμεση πλύση με άφθονο καθαρό νερό, τεχνητά δάκρυα ή φυσιολογικό ορό μπορεί να περιορίσει την βλαπτική επίδραση της χημικής ουσίας.

Ο ασθενής θα πρέπει να εξεταστεί άμεσα από οφθαλμίατρο.