Η ξαφνική εμφάνιση σκιών που μοιάζουν με μυγάκια ή λάμψεων στο σκοτάδι, χωρίς να υπάρχει κάποια πηγή φωτός, συνήθως σχετίζεται με οπίσθια αποκόλληση του υαλοειδούς σώματος και θα πρέπει να ελεγχθεί άμεσα από οφθαλμίατρο με βυθοσκόπηση.

Η αποκόλληση του υαλοειδούς είναι πολύ συχνή σε άτομα άνω των 50-55 ετών και συνήθως δεν χρειάζεται καμία αντιμετώπιση.

Σε ποσοστό 1-2% μπορεί να προκαλέσει ρωγμές ή οπές στο αμφιβληστροειδή, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς αν δεν περιχαρακωθούν έγκαιρα με laser από οφθαλμίατρο.