Κερατοειδής που έχει θολώσει από τραύμαΟ κερατοειδής (η εξωτερική διαφανής στιβάδα του ματιού) πρέπει να παραμένει υγιής και διαυγής για να έχουμε καθαρή όραση.

Με την μεταμόσχευση κερατοειδούς αντιμετωπίζονται περιπτώσεις όπου ο κερατοειδής έχει θολώσει από τραύμα, έγκαυμα κλπ, ή παρουσιάζει παθολογικές αλλοιώσεις, όπως πχ. στον κερατόκωνο. Η παθολογική κεντρική περιοχή του κερατοειδούς αντικαθίσταται από υγιή ιστό από ανθρώπινο δότη.

Η χειρουργική στις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς εχει κάνει μέγάλες προόδους με τις τμηματικές μεταμοσχεύσεις και κυρίως αυτές του ενδοθηλίου.