Ενδοφθάλμια πίεση

Το γλαύκωμα είναι μια σχετικά συχνή πάθηση του οφθαλμού, η οποία προκαλείται κυρίως από αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση.

Η υψηλή ενδοφθάλμια πίεση καταστρέφει προοδευτικά το οπτικό νεύρο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις εκτός από την αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση, το γλαύκωμα σχετίζεται και με την κακή αιμάτωση του οπτικού νεύρου.

Το γλαύκωμα, ή ορθότερα τα γλαυκώματα, διότι πρόκειται για πολλούς τύπους με διαφορετική αιτιολογία, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, οδηγούν σε τύφλωση.

Η συχνότητα του γλαυκώματος στο γενικό πληθυσμό, ανέρχεται στο 1-2%.

Δηλαδή στη χώρα μας έχουμε τουλάχιστον 100.000 άτομα τα οποία είτε έχουν γλαύκωμα, είτε είναι υποψήφια να πάθουν γλαύκωμα.

Σε άτομα δε, ηλικίας άνω των σαράντα ετών, η πάθηση αυτή είναι συχνότερη και απαντάται σε ποσοστό 2-4%.

Το γλαύκωμα είναι μία χρόνια πάθηση. Γι'αυτό το λόγο, τα άτομα με γλαύκωμα ή με οφθαλμική υπερτονία θα πρέπει να ελέγχονται εφ’όρου ζωής, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ PDF