Νέο Διαγνωστικό μηχάνημα Υπερήχων και Παχυμετρίας

Τον Ιουλιο του 2019, το κέντρο μας απέκτησε ένα νέο διαγνωστικό μηχάνημα, το US-4000 της ιαπωνικής εταιρίας NIDEK. To US-4000 έχει δυνατότητα Α και Β-υπερηχογραφίας, ακουστικής βιομετρίας και παχυμετρίας κερατοειδούς.

Χρησιμοποιείται στη διάγνωση παθήσεων αμφιβληστροειδούς (πχ. στην αποκόλληση αμφιβληστροειδούς), στην μέτρηση του αξονικού μήκους του οφθαλμού και στη μέτρηση του πάχους κερατοειδούς.