Ο ενδοφακός είναι ένας μικροσκοπικός τεχνητός φακός, ο οποίος τοποθετείται στο μάτι μετά άπο την αφαίρεση του φυσικού κρυσταλλοειδούς φακού. Οι ενδοφακοί διακρίνονται ως προς την οπτική λειτουργία τους σε μονοεστιακούς, αυξημένου βάθους εστίσαης (EDOF) και πολυεστιακούς, σε απλούς και αστιγματικούς (τορικούς) ή σε συνδυασμό των παραπάνω, . Οι μονοεστιακοί ενδοφακοί εστιάζουν σε μία από τις τρεις αποστάσεις (μακριά, μεσαία η κοντά). Προσφέρουν, δηλαδή όραση χωρίς γυαλιά είτε μακριά (οδήγηση, τηλεόραση, κλπ), είτε στη μεσαία απόσταση, (υπολογιστής, χειρονακτικές εργασίες κλπ), είτε στην κοντινή (διάβασμα). Το άτομο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει γυαλιά για να δεί στις άλλες δύο αποστάσεις, εκτός αν τοποθετηθεί ενδοφακός για διαφορετική απόσταση στο κάθε μάτι (μέθοδος Monovision).

Αν χρησιμοποιηθεί πολυεστιακός ενδοφακός, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα χρειαστεί καθόλου ή σπάνια τα γυαλιά. Απαραίτητη προυπόθεση ειναι η καλή γενική κατάσταση του ματιού και η ταυτόχρονη διόρθωση του αστιγματισμού, άν υπάρχει, με αστιγματικούς πολυεστιακούς ενδοφακούς ή με αστιγματικές τομές με Femto Laser. Η καταλληλότητα ή μη ενός οφθαλμού για επέμβαση πρεσβυωπίας αποφασίζεται στον προεγχειρητικό έλεγχο.

Σε άτομα άνω των 50 ετών με πρεσβυωπία, η μέθοδος εκλογής είναι η αντικατάσταση του κρυσταλλοειδούς φακού με πολυεστιακό ή μονοεστιακό ενδοφακό οπισθίου θαλάμου. Επειδή η αντικατάσταση του κρυσταλλοειδούς φακού είναι παρόμοια με μια εγχείρηση καταρράκτη, στα μάτια αυτά δεν θα χρειαστεί να γίνει εγχείρηση καταρράκτη στο μέλλον. Η επέμβαση στον κρυσταλλοειδή φακό πραγματοποιείται με την χρήση του Femtosecond Laser και υπερήχων και γίνεται μέσα από μία πολύ μικρή τομή 2 χιλιοστών περίπου. Η μικροσκοπική τομή παρέχει μεγάλη ασφάλεια κατά την επέμβαση. Ο κρυσταλλοειδής φακός αντικαθίσταται από ένα τεχνητό, συνήθως πολυεστιακό ενδοφακό, ο οποίος παρέχει καλή μακρινή, μεσαία και κοντινή όραση χωρίς την βοήθεια γυαλιών τις περισσότερες ώρες της ημέρας.

Επέμβαση στον κρυσταλλοειδή φακό

 

Επιλογή του καταλληλότερου ενδοφακού

Η επιλογή του καταλληλότερου ενδοφακού γίνεται με βάση τις ανάγκες του κάθε ασθενή. Ο πολυεστιακός ενδοφακός δεν τοποθετείται σε μάτια με αλλοιώσεις στην ωχρά κηλίδα ή στον βυθό του ματιού, σε μάτια με προβλήματα στον κερατοειδή, σε άτομα πολύ προχωρημένης ηλικίας και γενικότερα σε οφθαλμούς με παθολογικές καταστάσεις. Δεν ενδείκνυται επίσης σε άτομα με νευρωσική ψυχοσύνθεση και σε άτομα που ενοχλούνται εύκολα από φωτεινές παραθλάσεις κατά τη νυκτερινή οδήγηση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση πολυεστιακού ενδοφακού. Ο αστιγματικός ενδοφακός τοποθετείται σε μάτια που έχουν ομαλό αστιγματισμό άνω των 0,75 - 1,00 διοπτριών. Η ένθεση των πολυεστιακών ενδοφακών απαιτεί χειρουργική τελειότητα από την πλευρά του χειρουργού και για αυτό το λόγο οι φακοί αυτοί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο απο εξειδικευμένους χειρουργούς οφθαλμιάτρους.

Στον προεγχειρητικό έλεγχο, αλλα και στην επέμβαση, χρησιμοποιούνται υπερσύγχρονα συστηματα για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος της πρεσβυωπίας. Ο προεγχειρητικός ελεγχος περιλαμβάνει μετρήσεις με εξελιγμενα απεικονιστικά μηχανήματα και συσκευές μέτρησης για τον υπολογισμό της δύναμης και του τύπου του ενδοφακού που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση. Η τοποθετηση του αστιγματικού ενδοφακού γίνεται με την καθοδήγηση ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλάτησης, παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται στα μαχητικά αεροσκάφη. Το Verion Image Guided System επιτρέπει στο χειρουργό να σχεδιάσει την επέμβαση σε υπολογιστή πριν το χειρουργείο και να μεταφέρει τα δεδομένα στα χειρουργικά laser και στους υπερήχους, προσθέτοντας μεγάλη ακρίβεια στους χειρισμούς και αποτρέποντας λάθη εγγραφής και υπολογισμού.

Verion Image Guided System

Συχνές ερωτήσεις για την πρεσβυωπία

Αν ενδιαφέρεστε για επέμβαση διόρθωσης της πρεσβυωπίας, επικοινωνήστε μαζί μας για ένα ραντεβού με τον καθ. Παντελή Α. Παπαδόπουλο, για να σας εξετάσει και να συζητήσει μαζί σας για την πιο κατάλληλη και ασφαλή μέθοδο που ενδείκνυται στην περίπτωση σας.

Αν έχετε εξεταστεί αλλού και θέλετε να πάρετε μια δεύτερη γνώμη, μπορείτε να στείλετε όλες τις εξετάσεις σας με e-mail ή να κλείσετε ένα δωρεάν ραντεβού (δεν περιλαμβάνει εξέταση) για συζήτηση με τους οφθαλμιάτρους μας