Ο online έλεγχος οπτικής οξύτητας γίνεται για να εκτιμήσετε αδρά την όραση σας και δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση την εξέταση από τον οφθαλμίατρο, ο οποίος είναι ο μόνος λειτουργός υγείας που μπορεί να εκτιμήσει σωστά την κατάσταση των ματιών σας.

Έχω κατανοήσει πλήρως τα παραπάνω και επιθυμώ να προχωρήσω στο τεστ οπτικής οξύτητας