Από τα πιο εξειδικευμένα οφθαλμιατρεία, με σύγχρονο εξοπλισμό και κυρίως μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία του κ. Παπαδόπουλου και της ομάδας του!