Οπτική Νευρίτιδα

Η οπτική νευρίτιδα είναι η φλεγμονή του οπτικού νεύρου. Παρουσιάζεται σε νέες σχετικά ηλικίες. και μπορεί να οφείλεται σε σκλήρυνση κατά πλάκας), αυτοάνοσα ή λοιμώδη νοσήματα, αγγειίτιδες, παραρρινοκολπίτιδες κ.α.

Συνοδεύεται από σημαντική μείωση της όρασης. Αντιμετωπίζεται με ισχυρή αντιφλεγμονώδη αγωγή.