Τεστ Χρωματικής Αντίληψης

Για τη διάγνωση της δυσχρωματοψίας και αχρωματοψίας. Η ύπαρξη δυσχρωμα-τοψίας παίζει σημαντικό ρόλο στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Απαραίτητη εξέταση για υποψήφιους οδηγούς.

Τα άτομα με δυσχρωματοψία δεν μπορούν να πάρουν επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.