Μέτρηση Ενδοθηλιακών Κυττάρων

Σημαντική εξέταση για την εκτίμηση του αριθμού των κυττάρων του ενδοθηλίου, ο αριθμός των οποίων είναι ελαττωμένος σε πολλές παθήσεις του κερατοειδούς. Απαραίτητη εξέταση όταν εμφυτεύεται φακικός ενδοφακός για διόρθωση υψηλών αμετρωπιών.

Τα κύτταρα του ενδοθηλίου του κερατοειδούς μειώνονται με την ηλικία, μετά από επεμβάσεις και σε ορισμένες παθήσεις όπως η κερατοπάθεια Fuchs. Αν μειωθούν σημαντικά, παρατηρείται οίδημα και θόλωση του κερατοειδούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται μεταμόσχευση του ενδοθηλίου του κερατοειδούς.