Τοπογραφία Κερατοειδούς - Pentacam

Χρησιμεύει στη μέτρηση της καμπυλότητας της πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδή, στη διάγνωση του κερατόκωνου, στην ανεύρεση ανώμαλων αστιγματισμών, στη μετεγχειρητική παρακολούθηση του καταρράκτη καί άλλων επεμβάσεων που αλλάζουν την καμπυλότητα του κερατοειδούς.

Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του άξονα τοποθέτησης των αστιγματικών ενδοφακών, στη διόρθωση του αστιγματισμού με laser ή με τομές. Γενικά, αποτελεί ένα ανεκτίμητο εργαλείο για το διαθλαστικό χειρουργό.