Οπτική Βιομετρία

Απαραίτητη προεγχειρητική εξέταση στους ασθενείς που πρόκειται να χειρουργηθούν λόγω καταρράκτη ή για διαθλαστική επέμβαση με ενδοφακό,για τον καθορισμό της δύναμης του ενδοφακού που τοποθετείται κατα την εγχείρηση. Μετρά με Laser το αξονικό μήκος του ματιού και υπολογίζει με τη βοήθεια ειδικών προγραμμάτων τον βαθμό του προς εμφύτευση ενδοφακού.

Ηι μέγιστη ακρίβεια του υπολογιαμού του ενδοφακού είναι απαραίτητη, ιδίως σε περιπτώσεις διαθλαστικής χειρουργικής όταν εμφυτεύεται πολυεστιακος ή αστιγματικός ενδοφακός.