Φλουοροαγγειογραφία

Εξέταση για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση των παθήσεων του βυθού (διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς, αποφράξεις αγγείων κ.α.).

Ο βυθός φωτογραφίζεται με ψηφιακή κάμερα κατοπιν ενέσεως ειδικής χρωστικής, της φλουοροσκεϊνης. Σημερα, η xρήση της εχει περιοριστεί λόγω της αντικατάστασης της από την οπτική τομογραφία συνοχής (OCT).