Εξέταση Οπτικών Πεδίων

Πολύ σημαντική εξέταση στη διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος και ορισμένων νευρολογικών παθήσεων. Με την εξέταση των οπτικών πεδίων μετράμε την ευαισθησία του οπτικού νεύρου στα φωτεινά ερεθίσματα. Ειναι απαραίτητη στις περιπτώσεις γλαυκώματος για την εκτίμηση της έκτασης των βλαβών του οπτικού νεύρου. Χρησιμοποιείται επίσης για την εκτίμηση της βλάβης που προκαλείται από πιεστικά φαινόμενα πάνω στο οπτικό χίασμα, στην οπτική ακτινοβολία και στον ινιακό λοβό.

Η ευαισθησία του οπτικού νεύρου επηρεάζεται  από αυξημένη πίεση στον οφθαλμό ή εξωτερική πίεση των οπτικών οδών, εμφανίζοντας ελλείμματα στο οπτικό πεδίο.