Μελέτη Γλαυκώματος

Το γλαύκωμα προκαλείται κυρίως από την αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση, με αποτέλεσμα την προοδευτική καταστροφή του οπτικού νεύρου. Προσβάλει το 2% του γενικού πληθυσμού. Η πλήρης μελέτη γλαυκώματος περιλαμβάνει τονομέτρηση, εξέταση οπτικών πεδίων, παχυμετρία, laser τομογραφία οπτικών ινών και στιβάδας γαγγλιακών κυττάρων (OCT).

Οι εξετάσεις αυτές είναι απαραίτητες για την διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος και της οφθαλμικής υπερτονίας. Η εξεταση OCT θα πρέπει να επαναλαμβάνεται καθε 6 εως 12 μήνες. Η εξέταση των οπτικών πεδίων συνιστάται να επαναλαμβάνεται μία φορά το χρόνο.