Προεγχειρητικός Ελεγχος

O προεγχειρητικός έλεγχος αποτελεί ενα σημαντικό μέρος μιας χειρουργικής επέμβασης. Περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις για την προεγχειρητική μελέτη σε διαθλαστικές επεμβάσεις και σε επεμβάσεις καταρράκτη (τοπογραφία κερατοειδούς, οπτική βιομετρία, βυθοσκόπηση με μυδρίαση κ.α.).

Ένας λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένα καλό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα στη Διαθλαστική Χειρουργική με Laser και στις Διαθλαστικές Επεμβάσεις Καταρρακτη, ειδικά όταν πρόκειται να τοποθετηθεί ενας πολυεστιακός ή αστιγματικός ενδοφακός.