Τονομέτρηση

H τονομέτρηση αποτελεί την βασική εξεταση για την μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των νευρικών ινών του οπτικού νεύρου και σε σημαντική απώλεια οράσεως. Το γλαύκωμα είναι μιά ύπουλη πάθηση,  η οποία δεν δίνει συνήθως συμπτώματα, παρά μόνο όταν φτάσει στα τελικά στάδια. Οι βλάβες του οπτικού νεύρου δεν είναι αναστρέψιμες. Για το λόγο αυτό, η τονομέτρηση κατα τη διάρκεια του οφθαλμολογικού ελέγχου είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνεται από οφθαλμίατρο. Τα άτομα με συγγενείς πρώτου βαθμού που έχουν γλαύκωμα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά (1 φορά ανα έτος) μετά το 35ο έτος .