Οφθαλμολογικό Check-Up

Περιλαμβάνει έλεγχο οπτικής οξύτητας, διαθλασιμετρία, διαθλαστικό έλεγχο (γυαλιών οράσεως), κερατομετρία, τονομέτρηση, βυθοσκόπηση, έλεγχο χρωματικής αντίληψης, έλεγχο δακρυϊκής στιβάδας και βασικό ορθοπτικό έλεγχο. O οφθαλμολογικός έλεγχος θα πρέπει να ξεκινά στην ηλικία των 4 ετών. Στα παιδιά συνιστάται έλεγχος κάθε 1-2 χρόνια μέχρι την ηλικία των 21 ετών. Στους ενήλικες θα πρέπει να γίνεται καθε 2 χρόνια και μετά την ηλικία των 45 ετών κάθε έτος. Σε περιπτώσεις που συνυπάρχουν παθήσεις όπως το γλαύκωμα, η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια ή η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας ο οφθαλμολογικός έλεγχος θα πρέπει να γίνεται συχνότερα.