Κερατίτιδα

Ο καταρράκτης είναι η θόλωση του φυσικού φακού του ματιού. Η θόλωση αυτή, έχει ως αποτέλεσμα την προοδευτική μείωση της όρασης.

Είναι μία πολύ κοινή πάθηση που συνήθως παρουσιάζεται στην τρίτη ηλικία.

Τα τελευταία χρόνια όμως, ο καταρράκτης εμφανίζεται σε όλο και νεότερες ηλικίες.

Μερικές φορές, μπορεί να προκληθεί μετά από τραυματισμό, από ορισμένες ασθένειες ή λήψη φαρμάκων. Σε άλλες, σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστεί στη νεογνική, βρεφική ή παιδική ηλικία (συγγενής καταρράκτης).

 Διαβάστε περισσότερα για τις οφθαλμολογικές επεμβάσεις καταρράκτη