Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας

Η ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας (ή σχετιζόμενη με την ηλικία εκφύλιση ωχράς κηλίδας) είναι μια πολύ συχνή πάθηση της τρίτης ηλικίας που προσβάλλει τα κύτταρα της οράσεως στην κεντρική περιοχή του βυθού του ματιού και η οποία προκαλεί προοδευτική μείωση της λειτουργικής όρασης.

Σε προχωρημένη μορφή, ο/η ασθενής βλέπει μόνο με τα εναπομείναντα κύτταρα της περιφέρειας του αμφιβληστροειδούς και πολλές φορές η όραση περιορίζεται σε μέτρηση δακτύλων σε απόσταση μερικών δεκάδων εκατοστών.

H άμεση έναρξη θεραπείας με ενδοβολβικές ενέσεις, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην βελτίωση και αποκατάσταση της όρασης σε άτομα που πάσχουν από ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας.

ΠΙΝΑΚΑΣ AMSLER (PDF)