23ο Πανευρωπαϊκό Χειμερινό Συνέδριο Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής

Ο διευθυντής του Ophthalmo-Check καθ. Π. Παπαδόπουλος, πήρε μέρος με πολλαπλές ομιλίες και παρουσιάσεις στο χειμερινό Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής που διεξήχθη στην Αθήνα από 15 έως 17 Φεβρουαρίου 2019.

Μεταξύ άλλων διεύθυνε το Συμπόσιο Near Live Surgery, στο οποίο παρουσίασε 2 ενδιαφέροντα χειρουργικά περιστατικά.